Wetsevaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3362
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Op 1 januari 2018 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in werking getreden. De wet bepaalt dat de beroepsgroepen zelf de kosten van het toezicht en tuchtrecht dragen, dit omdat de verantwoordelijkheid van de handhaving en het bevorderen van de kwaliteit primair bij de beroepsgroepen zelf ligt. De kosten worden voorgefinancierd door JenV en doorbelast aan de beroepsgroepen. Sinds de implementatie van de wet is gebleken dat de beroepsgroepen kampen met financieel-technische problemen en toenemende werkdruk. Daarom dient adequaat in kaart te worden gebracht of de doelstellingen zoals beoogd bij de implementatie van de wet ook daadwerkelijk behaald zijn. Ook is het van belang de positieve en negatieve effecten van de inwerkingtreding van de wet in het geheel en per beroepsgroep in kaart te brengen. Daarbij dient onderzocht worden of deze effecten in lijn zijn met de doelstellingen van de wet of dat deze effecten onbedoeld of onwenselijk zijn.