Plan- en procesevaluatie van de voorziening Mediation in Strafzaken

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3364
Type WODC-intern onderzoek

Mediation in Strafzaken (MiS) werd vanaf 2010 in enkele rechtbankarrondissementen toegepast in de vorm van regionale pilots. Vanaf 2017 zijn deze pilots overgegaan in een landelijke toepassing en is hiervoor door de praktijk een uniforme werkwijze ontwikkeld.
Dit onderzoek heeft tot doel om deze landelijke werkwijze te evalueren. Hiertoe wordt een planevaluatie van de voorziening mediation in strafzaken en een procesevaluatie van de praktijk zoals deze sinds 2017 is ontwikkeld uitgevoerd.