Nulmeting Nederlandse Cyber Security Strategie (NLCS)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3368
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Wanneer vitale processen worden aangetast, kan dit leiden tot maatschappelijke verstoring. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet investeert in een brede meerjarige cybersecurity aanpak, die zal voortbouwen op onder andere de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). Op 10 oktober 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2022-2023, 26643 nr. 925). Deze strategie bevat de inzet van het kabinet op het terrein van cybersecurity voor de komende kabinetsperiode. Bij de eerdere evaluatie van de NCSA bleek een effectevaluatie niet goed mogelijk. Een van de redenen hiervoor was het ontbreken van een nulmeting. Dit onderzoek moet hierin voorzien.