Verkennend onderzoek Italiaanse strafrechtelijke en strafvorderlijke wet- en regelgeving aanpak maffia

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3370
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RUG - Faculteit der Letteren

Samenvatting

De aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit staat de komende jaren hoog op de agenda van het kabinet. De mogelijkheid bestaat dat Nederland kan leren van de Italiaanse aanpak van de maffia in de afgelopen decennia, en meer specifiek van de strafrechtelijke en strafvorderlijke wet- en regelgeving die hier betrekking op heeft. Dit onderzoek dient inzicht verkrijgen in de Italiaanse strafrechtelijke en strafvorderlijke wet- en regelgeving specifiek gericht op de aanpak van de maffia, de toegevoegde waarde daarvan voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en de mate waarin de verschillende onderdelen van de Italiaanse wet- en regelgeving – of equivalenten daarvan – in de Nederlandse wetgeving bestaan.