Actualisering PMJ t/m 2028

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3371
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Het WODC maakt sinds 1998 ramingen van de behoefte in de justitiële keten. Deze ramingen worden elk jaar geactualiseerd, dat wil zeggen dat het model wordt gevoed met recentere data en dat de factoren in het model opnieuw worden geschat. Het betreft het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de capaciteitsbehoefte tot en met het jaar 2028 van onder andere Politie, OM, rechtspraak, rechtsbijstand, CJIB, gevangeniswezen (incl. vreemdelingenbewaring), tbs- en justitiële jeugdinrichtingen, taakstraffen (meerder- en minderjarigen), Halt-afdoeningen en wat zijn de belangrijkste voorspellers daarachter?