Kwalitatief onderzoek huisvesting statushouders

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3372
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Statushouders verhuizen na vergunningverlening naar woonruimte in gemeenten. Zij worden volgens de gemeentelijke taakstelling over het land verdeeld, waarmee een spreiding naar gemeentegrootte wordt bewerkstelligd. Er is weinig bekend over wat statushouders zelf belangrijk achten voor een goede landing in Nederland, terwijl ervaringen van de mensen over wie dit gaat nuttige inzichten kunnen geven. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke factoren volgens statushouders van belang zijn in het huisvestingsproces. Zo ontstaat meer inzicht in hoe het uitplaatsings- en huisvestingsbeleid invloed heeft op het leven van statushouders. Wat zijn factoren die maken dat statushouders zich al dan niet thuis voelen in hun gemeente? Hoe denken statushouders over de factoren die nu worden meegenomen in het huisvestingsbeleid? Vinden zij dezelfde factoren belangrijk als degenen die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing aan gemeenten?