Aard en oorzaken van ambtelijke corruptie BES-eilanden

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3374
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

In het Inspectierapport BES eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius) van juni 2015, van de Raad voor de Rechtshandhaving, komt naar voren dat corruptiebestrijding op de BES eilanden zowel een preventieve als een repressieve kant kent, maar dat doorontwikkeling absoluut noodzakelijk is om tot slagvaardige en krachtige corruptiebestrijding te komen (Infrastructuur corruptiebestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Raad voor de rechtshandhaving, 2015). Ook concludeert de Raad dat de betrokken organisaties ‘maar zeer ten dele’ inzicht hebben in de aard en omvang van corruptie op de BES eilanden.
Dit onderzoek brengt – voor zover dat mogelijk is - de aard en omvang van mogelijke ondermijning en corruptie op de BES-eilanden in kaart. Daarmee wordt beoogd concrete acties te formuleren over nut een noodzaak van (eventuele) versterking van de opsporing en vervolging van corruptie.