Omvang van ransomware in Nederland

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3375
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

Er bestaat veel onduidelijkheid over de hoeveelheid ransomware-aanvallen in Nederland en de schade van deze aanvallen. Dit gebrek aan inzicht in (de omvang van) het fenomeen bemoeilijkt de aanpak van ransomware. De kennis over dit fenomeen is versnipperd. Zo hebben cybersecuritybedrijven inzicht in de hoeveelheid slachtoffers van ransomware-aanvallen en de hoeveelheid losgeld die daar (eventueel) bij wordt betaald. De politie beschikt over de aangiftes die ieder jaar worden gedaan van ransomware en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over de meldingen die bij hen worden gedaan. Dit onderzoek beoogt de informatie van cybersecuritybedrijven, verzekeraars, de politie en het NCSC met elkaar te combineren opdat een eerste overkoepelend beeld geschetst kan worden van de omvang van ransomware in Nederland.