Onderzoek straftoemeting Veilige Publieke Taak-delicten

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3376
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

In het geval van Veilige-Publieke-Taakdelicten (agressie en geweld jegens werknemers met een publieke taak) heeft de officier van justitie de mogelijkheid een hogere straf te eisen dan gebruikelijk, als signaal dat dit soort crimineel gedrag niet wordt getolereerd. Onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van de mogelijkheid van een hogere strafeis voor de straf die de rechter uiteindelijk oplegt. Hoe luiden de feitelijke strafeisen in zaken betreffende VPT-delicten en wat is de motivering voor deze strafeisen? In hoeverre, en zo ja waarom, is er sprake van afwijking van de relevante richtlijn van het OM?