Onderzoek straftoemeting Veilige Publieke Taak-delicten

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3376
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

In het kader van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) is door de betrokken ministers ingezet op verhoogde straffen in zaken waarbij sprake is van agressie en geweld tegen mensen die zijn belast met de uitvoering van een publieke taak. Deze zaken worden ook wel VPT-delicten genoemd. Publieke taken zijn overheidstaken en taken in het publieke belang die zijn ontleend aan de grondwettelijke opdracht tot overheidszorg. 
In het geval van VPT-delicten heeft de officier van justitie de mogelijkheid een hogere straf te eisen dan gebruikelijk, als signaal dat dit soort crimineel gedrag niet wordt getolereerd. Onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van de mogelijkheid van een hogere strafeis voor de straf die de rechter uiteindelijk oplegt. Hoe luiden de feitelijke strafeisen in zaken betreffende VPT-delicten en wat is de motivering voor deze strafeisen? In hoeverre, en zo ja waarom, is er sprake van afwijking van de relevante richtlijn van het OM?