Evaluatie Fraudehelpdesk

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3392
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

In Nederland zijn er diverse informatie- en meldpunten waar burgers en bedrijven informatie kunnen inwinnen over (nieuwe) verschijningsvormen van horizontale fraude  en oplichting en om slachtofferschap van fraude en oplichting te melden. De Fraudehelpdesk, die centraal staat in dit onderzoek, is één van deze informatie- en meldpunten. In het onderzoek wordt nagegaan welke plaats de Fraudehelpdesk inneemt in het Nederlandse landschap van fraude informatie- en meldpunten, welke overlap de diensten van de Fraudehelpdesk hebben met de diensten die andere loketten aanbieden en welke diensten van de Fraudehelpdesk uniek zijn.
Het onderzoek betreft in hoofdzaak een plan- en procesevaluatie. In de evaluatie wordt onderzocht of het huidige inrichtingsplan en de wijze waarop dat wordt uitgevoerd nog volstaan of dat er mogelijkheden zijn de bijdrage van de Fraudehelpdesk aan de preventie en bestrijding van horizontale fraude te verbeteren om (nog) beter aan te sluiten op maatschappelijke behoeften.