Onderzoek civiel verbod Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3397
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Samenvatting

In de afgelopen jaren zijn enkele Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) civielrechtelijk verboden. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te bieden in de effecten van het civiele verbod op OMG’s. Zo moet het onderzoek in kaart brengen welke bedoelde en onbedoelde (neven)effecten het civiele verbod op OMG’s heeft voor onder meer de zichtbaarheid van de verboden OMG’s en hun (voormalig) leden in de openbare ruimte of elders, de mate waarin zij lid zijn geworden van ‘voortzettingsvormen’ van verboden OMG’s, niet-verboden OMG’s, nieuw opgerichte OMG’s of ‘brotherhoods’ en het mogelijk continueren van criminele activiteiten. 
Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen ten aanzien van de aanpak van OMG’s vanuit een breed integraal (beleids)perspectief (strafrechtelijk, civiel, bestuurlijk en fiscaal). Ook moet het onderzoek geleerde lessen opleveren ten behoeve van de aanpak van daders van andere vormen van criminaliteit in georganiseerd verband.