Oneigenlijk gebruik van procedures in relatie tot het Besluit proceskosten bestuursrecht

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3410
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Samenvatting

Bij brief van 30 september 2022  heeft de Staatssecretaris van Financiën mede namens de minister van BZK en de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2022-2023, 29279, nr. 734) dat het kabinet heeft besloten een nader onderzoek te starten naar het oneigenlijk gebruik van procedures (mede in relatie tot het Besluit proceskosten bestuursrecht) op een aantal bestuursrechtelijke terreinen. Met dit onderzoek wordt beoogd om inzicht te krijgen in concrete instrumenten in en/of mogelijke aanpassingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht om oneigenlijk gebruik van procedures te voorkomen.