Oneigenlijk gebruik van procedures in relatie tot het Besluit proceskosten bestuursrecht

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3410
Type Startend onderzoek

Beschrijving volgt nog. Meer informatie: informatiedesk@wodc.nl