Plan- en procesevaluatie Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3411
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Breuer & Intraval

Samenvatting

Geweld tegen LHBTI personen staat de afgelopen jaren in toenemende mate op de politieke agenda. Naar aanleiding van een motie van Kamerleden van der Hul en Sjoerdsma (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2028, 304020, nr. 273) presenteerde het kabinet daarom in 2019 een actieplan om geweld tegen LHBTI personen tegen te gaan (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 30420 nr. 303). Het Actieplan Veiligheid LHBTI bevat een groot aantal maatregelen voor de periode 2019-2022. Het gaat in op de strafrechtelijke aanpak van discriminatie, het bevorderen van het gevoel van fysieke veiligheid en bevat voorbeelden van de inzet op lokaal niveau. 
Dit onderzoek beoogt het Actieplan LHBTI te evalueren. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor verder ontwikkeling van beleid ter bescherming van LHBTI personen.