Coffeeshops in Nederland 2022

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3414
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Breuer & Intraval

Het onderzoek moet inzicht bieden in het aantal coffeeshops in Nederland in 2021, 2022 en het voorjaar van 2023, en in het ‘coffeeshopbeleid’ van gemeenten in 2021 en 2022. Onder ‘coffeeshopbeleid’ valt het gemeentelijk beleid ten aanzien van de vestiging van en vergunningverlening aan coffeeshops, maar ook het handhavings-, sanctie- en strafvorderingsbeleid ten aanzien van coffeeshops die gevestigd zijn in gemeenten. 
Het onderzoek moet ook in kaart brengen welke veranderingen in het gemeentelijk coffeeshopbeleid er in vergelijking met eerdere jaren zijn en welke voorgenomen beleidswijzigingen gemeenten hebben voor de komende periode.