Onderzoek kenmerken slachtoffers van agressie en geweld tegen hulpverleners (‘hot victims’)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3427
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

Dit onderzoek beoogt zicht te krijgen op de indicatoren die het (niet) herhaaldelijk meemaken van agressie en geweld tegen hulpverleners met een publieke taak,  namelijk politie, brandweer en BOA’s, voorspellen. Het doel van het onderzoek is drieledig en is gericht op het in kaart brengen van de omvang van het probleem, het identificeren van indicatoren voor herhaald slachtofferschap en het verkennen van handelingsperspectief voor (mogelijke) interventies.  Indicatoren kunnen persoonskenmerken, situationele kenmerken en organisatorische kenmerken zijn. Het onderzoek is hypothese vormend. Met inzicht in die indicatoren ontstaat een handelingsperspectief op mogelijke interventies en maatregelen om zowel agressie en geweld tegen deze groep te voorkomen als bij te dragen aan (betere) werkomstandigheden.