Vooronderzoek redenen instroom AMV’s en keuze voor Nederland

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3472
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

De Analyseproeftuin Migratieketen (APM) van het ministerie van J&V is bezig met een cijfermatig onderzoek naar de toegenomen instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland sinds 2021 en naar de samenstelling van de groep. Daarbij wordt gekeken naar de (recente) historie van ontwikkelingen in de instroom van AMV’s in Nederland en in een aantal andere Europese landen. Er is behoefte aan een aanvullend kwalitatief onderzoek naar de redenen van de toegenomen instroom van AMV’s in Nederland en de veranderende samenstelling van de groep. In het verleden heeft het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de instroom van AMV’s in het piekjaar in 2015 en de beweegredenen van AMV’s om naar Nederland te komen (I. Kulu-Glasgow, S.M. Noyon & M. Smit, Unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands: choice or chance?, 2018).  In dat jaar kwamen de overgrote meerderheid van AMV’s uit Syrië, Eritrea en Afghanistan (38% Syrische, 32% Eritrese en 14% Afghaanse AMV’s). Het onderzoek liet zien dat Nederland het geplande bestemmingsland was voor vertrek voor de meerderheid van Syrische AMV’s, terwijl dit voor Eritrese en Afghaanse AMV’s anders lag. In 2022 ziet de samenstelling van de meest voorkomende nationaliteiten er anders uit zowel wat betreft nationaliteiten als hun aandeel in de instroom: Syrische (57%), Eritrese (15%), Somalische (8%), Jemenitische (4%) en Afghaanse (3%) AMV’s vormen samen 87% van de instroom (IND, 2022).
Dit onderzoek betreft een vooronderzoek. Het doel van dit vooronderzoek is om na te gaan wat de stand van de huidige kennis is, wat er al gezegd kan worden over de redenen van de toegenomen instroom, de veranderende samenstelling van de groep, waarom AMVs naar Nederland komen en wat de toegevoegde waarde van verder aanvullend kwalitatief onderzoek zou kunnen zijn. Vervolgens kan besloten worden om een nieuw onderzoek op te starten indien nodig.