Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Op verzoek van de directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van het Ministerie van JenV zal het WODC de toepassing van het ASR monitoren en evalueren. Het onderzoeksprogramma loopt van 2014 tot en met 2019 en omvat diverse deelprojecten.

Inleiding

Het adolescentenstrafrecht heeft betrekking op jeugdigen in de leeftijd 16 tot en met 22 jaar. Het adolescentenstrafrecht verruimt de mogelijkheden om rekening te houden met de ontwikkelingsfase van de jeugdige. Een belangrijk onderdeel van het adolescentenstrafrecht is dat onder voorwaarden de toepassing van het jeugdstrafrecht wordt verruimd voor jeugdigen tot en met 22 jaar. De mogelijkheid om het volwassenenstrafrecht toe te passen bij 16- en 17-jarigen blijft bestaan.
(zie link bij: Meer informatie)

Betrokkenheid hele strafrechtketen

Bij de toepassing van het adolescentenstrafrecht zijn diverse partijen in de strafrechtketen betrokken. In de adviesfase gaat het om de reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het NIFP. Het OM kan vervolgens op basis van het advies de toepassing van het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht vorderen. De rechter beslist uiteindelijk en in de tenuitvoerlegging zijn zowel de Dienst Justitiƫle Inrichtingen als de (jeugd)reclassering van belang voor een goede, op maat gerichte aanpak.

Monitoren en evalueren

Om de toepassing van het adolescentenstrafrecht door de strafrechtketen heen te kunnen volgen zal het WODC de ontwikkelingen in de tijd volgen. Daarnaast wordt op verzoek van de Tweede Kamer het adolescentenstrafrecht geƫvalueerd. Het monitoren en evalueren van het adolescentenstrafrecht vindt plaats in verschillende deelprojecten.

Looptijd

De looptijd van het onderzoeksprogramma is 2014 tot en met 2019. In 2014 zullen de deelprojecten verder worden uitgewerkt. Ook wordt dan nagegaan welke maatregelen van het adolescentenstrafrecht onderwerp van studie zullen zijn.

Leeftijdsindelingen en hun benamingen

Er zijn verschillende maatschappelijke benamingen voor leeftijdsgroepen.

Minderjarigen12- tot en met 17-jarigen
Adolescenten16- tot en met 22-jarigen
Jongvolwassenen18- tot en met 22-jarigen
Jeugdigen12- tot en met 24-jarigen

Meer informatie