Hersenen & Cognitie - Veiligheid

Op Prinsjesdag 2009 is bekend geworden dat het kabinet een bedrag van 20 miljoen Euro heeft toegekend aan het voorstel 'Hersenen en Cognitie: maatschappelijke innovatie op het gebied van gezondheidszorg, educatie en veiligheid' van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Daarvan is 6,7 miljoen toegekend voor het thema Veiligheid, dat door het WODC gecoördineerd en deels uitgevoerd zal worden.

Inleiding

Het programma 'Hersenen en cognitie' richt zich op maatschappelijke toepassing van recente en te ontwikkelen wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen hersenen en cognitie. In de aanvraag zijn drie thema’s uitgewerkt waarop het onderzoeksprogramma zich zal richten; het 'Gezondheid', 'Leren' en 'Veiligheid'. Het FES-programma 'Hersenen en cognitie' loopt van 2010 tot en met 2015.

De FES-aanvraag is een gezamenlijke stap van de ministeries van OCW, VWS, Justitie, Defensie, Binnenlandse Zaken en Jeugd en Gezin. Van de 20 miljoen gaan er 6,7 naar het thema ‘Veiligheid’. Met het geld gaan interdisciplinaire consortia waarin universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappelijke instellingen participeren, onderzoeken verrichten op onder meer het gebied van effectiviteit van interventies bij 'antisociaal gedrag’, ‘veerkracht en kwetsbaarheid bij stress’, en ‘beter beslissen onder hoge druk’.

Het thema ‘Veiligheid’ wordt gecoördineerd vanuit het WODC (Prof. Dr. Frans L. Leeuw, en Mevr. Dr. Katy C.H. de Kogel) dat ook betrokken is in een aantal van de onderzoeksprogramma's.

Bij de speciale website Hersenen & Cognitie is meer informatie te vinden over het onderzoeksprogramma en de onderzoeksprojecten. (zie links bij: Keuzemenu)