Onderzoeksprogramma

De tweede tranche voor het WODC-onderzoeksprogramma van 2018 is gepubliceerd. Het omvat 18 onderzoeken.

Onderzoeksprogramma 2018, 2e tranche

Onderzoekers die belangstelling hebben voor een van de onderzoeken kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB.
Zie: https://www.wodc.nl/onderzoek/uitbesteding-van-onderzoek/

Onderzoeksprogramma 2018