Procedure uitbesteding onderzoek

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Procedure uitbesteding onderzoek

Een gedeelte van de uitvoering van het onderzoeksprogramma van het ministerie wordt uitbesteed aan derden. Het initiatief tot het onderzoek ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Opdrachtonderzoek

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) draagt zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces:

  • het adviseren over de wenselijkheid of noodzaak van onderzoek, mede gezien de uitvoerbaarheid ervan;
  • het formuleren van een onderzoekbare vraagstelling in een startnotitie;
  • het aanvragen van offertes bij onderzoeksinstellingen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het onderhandelen met onderzoeksinstituten;
  • het sluiten van contracten;
  • het samenstellen van begeleidingscommissies;
  • het bewaken van de kwaliteit;
  • de financiĆ«le en de tijdsplanning van lopende onderzoeksprojecten;
  • het terugkoppelen van de resultaten van uitgevoerd onderzoek naar de departementsleiding.

Dit alles gebeurt in nauw overleg met de (beleids)directie voor wie de resultaten bestemd zijn.
Op ieder moment lopen er zo'n 90 externe onderzoeken; per jaar worden er circa 60 afgerond.

Beoordelingscriteria onderzoeksvoorstellen/offertes

EWB beoordeelt de offertes op basis van de criteria in bijgevoegd overzicht.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

Secretariaat EWB: m.m.van.der.horst@minvenj.nl