Voormeting DNA-veroordeelden

Voormeting DNA-veroordeelden

Samenvatting

Beschrijving van de algemene, ernstige en speciale recidive van DNA-veroordeelden, daders van ernstige zeden en/of geweldsdelicten waarbij op grond van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (EK 40, 14 september 2004) DNA-materiaal wordt afgenomen. De nulmeting van dit onderzoek bestaat uit recidiveonderzoek onder vergelijkbare veroordeelden waarbij (nog) geen materiaal is afgenomen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voormeting DNA-veroordeelden
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
1320A
Operationele status:
Afgerond