Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010

Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010

ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit

Samenvatting

In deze rapportage worden diverse  ontwikkelingen in de aantallen jeugdige verdachten en daders in de leeftijd 12 tot en met 24 jaar, in samenhang gepresenteerd. Teven wordt ingegaan op delinquent gedrag van twaalfminners (10- en 11-jarigen). Het onderzoek is primair gericht op ontwikkelingen in indicatoren van het aantal jeugdige daders van delinquent gedrag en afdoeningen.
De centrale vraag is uitgesplitst in de volgende deelvragen:

 1. Welke ontwikkelingen zijn er in zelfgerapporteerd daderschap van jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010?
 2. Welke ontwikkelingen zijn er in het aantal jeugdige verdachten van een misdrijf in de periode 1999-2008?
 3. Welke ontwikkelingen zijn er in het aantal jeugdige veelplegers in de periode 2003-2008?
 4. Welke ontwikkelingen zijn er in het aantal jeugdige strafrechtelijke daders in de periode 1997-2008?
 5. Welke ontwikkelingen zijn er in het aantal afdoeningen opgelegd door het OM of de ZM in de periode 1997-2008?
 6. Welke ontwikkelingen zijn er in de recidive onder jeugdigen in de periode 1997-2007?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding - A. van der Laan en M. Blom
 2. Zelfgerapporteerde daders - A. van der Laan, M. Blom en I. Verburg (medew.) 
 3. Aangehouden verdachten - F. Huls
 4. Verdachten naar pleegcarrière en strafrechtelijke daders - A. van der Laan, M. Blom en N. Tollenaar
 5. Afdoeningen tegen jeugdige verdachten - A. van der Laan, M. Blom en F. Huls
 6. Slot - A. van der Laan en M. Blom
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der (red.), Blom, M. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Cahiers 2011-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herhaling Monitor Jeugdcriminaliteit, meting 2010
Projectnummer:
1767C
Operationele status:
Afgerond