Coffeeshops in Nederland 2011

Coffeeshops in Nederland 2011

aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2011

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van de tiende meting van de monitor over het aantal officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland. Het tellen van het aantal coffeeshops en het inventariseren van het gemeentelijk beleid is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als in de periode 1999 - 2007 (zie bij: Meer informatie). De monitor kent drie onderwerpen: aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid; handhavingsbeleid; en sanctiebeleid. Daarnaast wordt kort ingegaan op de ervaringen en toekomstplannen van gemeenten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aantal coffeeshops
  3. Gemeentelijk beleid
  4. Handhavingsbeleid
  5. Conclusies
Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bieleman, B., Nijkamp, R., Bak, T.
Organisatie(s):
Intraval
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
97-89088-74-132-6
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Telling coffeeshops in Nederland
Projectnummer:
2021A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie