Coffeeshops in Nederland: deel 2

Coffeeshops in Nederland: deel 2

Ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium

Samenvatting

In de zgn. ‘Drugsbrief’ (Tweede Kamerstukken 24 077, Vergaderjaar 2010-2011, nr. 259. van mei 2011) is het voornemen van het huidige kabinet geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn. Per 1 januari 2012 zijn de gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie aangepast. De invoering van de nieuwe maatregelen zal gefaseerd geschieden.
Dit onderzoek behelst de vraag of er door de nieuwe maatregelen veranderingen optreden in de illegale detailhandelsmarkt van cannabis. Daarbij kan gedacht worden aan het opkomen van alternatieve verkooppunten of locaties, het aanbieden van cannabis door dealers die ook harddrugs verkopen, prijsstijgingen of -dalingen van met name cannabisproducten en verminderde of variabeler worden van de kwaliteit van de aangeboden cannabis. Een toename van de illegale handel kan nevenverschijnselen met zich meebrengen. In gebieden waar de illegale handel opbloeit of drugsrunners actief worden kan de overlast en onveiligheid toenemen. Ook kan een groei van het illegale circuit leiden tot vermindering van de scheiding softdrugs-harddrugs, meer harddrugsgebruik door cannabisgebruikers, criminalisering van cannabisgebruikers (als zij gaan dealen/doorverkopen of gearresteerd worden) of gezondheidsincidenten als gevolg van kwaliteitsvariaties.
Het onderhavige onderzoek maakt deel uit van een groter evaluatieonderzoek, waarbij ook de lokale uitwerking van de landelijke plannen, de handhaving, de naleving van de gedoogcriteria, de overlast, het drugstoerisme en andere uitkomstmaten onderzocht worden.

De resultaten van dat onderzoek zijn uiteindelijk terecht gekomen in een tussenrapport - Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops;evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 en een eindrapport -Coffeeshops, toeristen en lokale mark; evaluatie van het Besloten club- en Ingezetenencriterium voor coffeeshops (zie links bij: Meer informatie).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops in Nederland: deel 2; ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Criminologisch Instituut Bonger, WODC
Projectnummer:
2021C
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie