Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland

Deel 2: Aard en omvang

Samenvatting

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Hoeveel civiel- en strafrechelijke beschermingsbevelen zijn in de periode 1 april 2011 t/m 1 april 2012 naar schatting opgelegd?
  2. Wat zijn de kenmerken van zaken waarin beschermingsbevelen werden opgelegd?
  3. Wat is de inhoud van deze beschermingsbevelen?

Zie link bij Meer informatie: Deel 1: Wettelijk kader en handhaving.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Civielrechtelijke beschermingsbevelen
  3. Strafrechtelijke beschermingsbevelen
  4. Conclusie
English summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aa, S. van der, Klerx, F., Bosmans, M., Bosma, A., Bosch, M. van den
Organisatie(s):
International Victimology Institute Tilburg (Intervict) - Tilburg Law School, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard, omvang en handhaving beschermingsbevelen
Projectnummer:
2183
Operationele status:
Afgerond