Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg

Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg

Een onderzoek naar revictimisatie en daderschap

Samenvatting

Dit literatuuronderzoek beoogt inzicht te geven in vooral veranderbare factoren waarop residentiƫle instellingen kunnen inspelen om hernieuwd slachtofferschap en daderschap te voorkomen. Op basis van zowel literatuuronderzoek als een expertmeeting met professionals uit het veld van de jeugdzorg is ingegaan op de vraag of jongens en meisjes die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik gezamenlijk of juist apart behandeld moeten worden.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Jongeren na seksueel misbruik
  4. Revictimisatie na seksueel misbruik
  5. Daderschap van seksueel misbruik
  6. Expertmeeting
  7. Conclusie en aanbevelingen
  8. Referenties

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slotboom, A., Bekkum, A.H. van, Wijkman, M.D.S., Jong, R. de, Hendriks, J.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der rechtsgeleerdheid , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek kenmerken daders, slachtoffers en situaties van seksueel misbruik
Projectnummer:
2320
Operationele status:
Afgerond