'Puur voor jou'

'Puur voor jou'

Onderzoek naar één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers aan gedetineerden

Samenvatting

Binnen de justitiële inrichtingen is een aantal vrijwilligersorganisaties dat vrijwilligerswerk organiseert, zoals Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, Humanitas en circa 15 kleinere organisaties onder de vlag van Bonjo. Zij organiseren onder meer één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers met gedetineerden. Dit vindt plaats buiten de reguliere bezoektijden om. Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers met gedetineerden kunnen bijdragen aan een humaan detentieklimaat en de re-integratie van (ex)gedetineerden en hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Abstract

  1. Inleiding
  2. Literatuuroverzicht
  3. Conceptueel kader
  4. Methodologische verantwoording
  5. Achtergrond: vrijwilligersorganisaties
  6. Kwalitatieve resultaten: focusgroep analyse organisaties
  7. Kwalitatieve resultaten: interviews met gedetineerden
  8. Kwantitatieve resultaten: ervaren baat vragenlijst
  9. Kwantitatieve resultaten: gedetineerdensurvey
  10. Conclusies, reflectie en discussie

Dankwoord
De onderzoekers
Referenties
Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuis, E., Schuhmann, C., Goossensen, A.
Organisatie(s):
Universiteit voor Humanistiek , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit voor Humanistiek
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit voor Humanistiek
Telefoon:
030-2390100
E-mailadres:
info@uvh.nl
Website:
www.uvh.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie één-op-één bezoeksgesprekken van vrijwilligersorganisaties
Projectnummer:
2379
Operationele status:
Afgerond