Zorg voor kinderen na partnerdoding

Zorg voor kinderen na partnerdoding

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om de gevolgen van partnerdoding voor minderjarige nabestaanden in kaart te brengen en om informatie te verzamelen over het gezag, de plaatsing, de omgang met de dader-ouder, en de rol van instanties in deze zaken. Met deze kennis kunnen betrokken instanties beter bepalen hoe passend invulling gegeven kan worden aan het belang van minderjarige nabestaanden. Een belangrijk streven was ook om jonge nabestaanden en hun verzorgers een stem te geven en hun perspectief helder te krijgen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding en vraagstelling
 2. Achtergrond
 3. Methode
 4. Hoeveel kinderen verliezen een ouder door partnerdoding?
 5. Gezinskenmerken voorafgaand aan de partnerdoding
 6. Kenmerken en omstandigheden van de partnerdoding zelf
 7. Woonsituatie van de kinderen na de doding
 8. Gezag en voogdij na de doding
 9. Psychosociale gevolgen voor kinderen en verzorgers
 10. Directe ondersteuning en communicatie over de doding
 11. Hulpverlening voor kinderen en verzorgers
 12. Omgang met de dader-ouder
 13. Contact tussen betrokken families
 14. Ervaringen van kinderen en families met betrokken instanties
 15. Casusbeschrijvingen
 16. Discussie en conclusies
 17. Dankwoord
 18. Literatuurverwijzingen
 19. Topic list voor kwalitatieve interviews

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alisic, E., Groot, A., Snetselaar, H., Stroeken, T., Putte, E. van de
Organisatie(s):
Universitair Medisch Centrum Utrecht - Psychotraumacentrum WKZ, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universitair Medisch Centrum Utrecht - Psychotraumacentrum WKZ
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universitair Medisch Centrum Utrecht - Psychotraumacentrum WKZ

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gevolgen van partnerdoding op kinderen en het recht om omgang
Projectnummer:
2382
Operationele status:
Afgerond