Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet

Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet

een quickscan

Samenvatting

De vraagstelling die centraal staat is:
In hoeverre is het technisch, juridisch en organisatorisch mogelijk om de anonimiteit van melders te garanderen bij meldingen via Internet? Wat zijn, op technisch, juridisch en organisatorisch vlak, de mogelijke voor- en nadelen van melden via Internet voor de hoeveelheid en kwaliteit van de meldingen en voor de rol die deze meldingen spelen in de strafvordering en in het maatschappelijk verkeer?

Inhoudsopgave

Management samenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Uitgangspunten
  3. Normatieve aspecten: een reflectie op anoniem Internetmelden
  4. Technische aspecten
  5. Juridische aspecten
  6. Organisatorische aspecten
  7. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoepman, J.-H., Koops, B.-J., Lueks, W.
Organisatie(s):
Privacy & Identity Lab, Radboud Universiteit Nijmegen, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Privacy & Identity Lab
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Privacy & Identity Lab
Website:
www.pilab.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wenselijkheid en haalbaarheid van online anoniem melden van misdaden
Projectnummer:
2398
Operationele status:
Afgerond