Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen

Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen

Samenvatting

Volgens de Landelijke Werkgroep Vermiste Personen belemmert de huidige wetgeving in een aantal gevallen het optreden bij vermissingen (Hofman e.a., Eindrapport Landelijke Werkgroep Vermiste Personen, Alphen aan de Rijn (Politie & OM), 2011). In die gevallen leidt dit volgens de Werkgroep tot ernstige beperkingen om urgent vermiste persoon te kunnen traceren. De Werkgroep denkt voor opsporing van vermiste personen in bepaalde categorie├źn vermissingen aan de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden (bob-middelen) zoals die zijn vermeld in art 565 Sv of zoals die worden voorgesteld in het wetsvoorstel tot invoering van een Wet verplichte GGZ. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de juridische knelpunten bij het uitoefenen van de bevoegdheden om vermiste personen te kunnen traceren en het onderzoeken van de juridische mogelijkheden om die knelpunten op te lossen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het onderzoek naar vermiste personen: werkproces en knelpunten
  3. Oplossingsrichtingen voor juridische knelpunten
  4. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Homburg, G., Schreijenberg, A., Stouten, J.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inzet zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissing
Projectnummer:
2399
Operationele status:
Afgerond