Aan handen en voeten gebonden

Aan handen en voeten gebonden

Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

Samenvatting

BDSM is een containerbegrip en omvat de fenomenen bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme en masochisme. De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is:

 1. Wat is de aard en omvang van BDSM-beoefening in Nederland?
 2. In welke mate en op welke wijze is er sprake van misstanden in de BDSM-wereld en in het bijzonder ten aanzien van jonge en/of kwetsbare personen?
 3. In welke mate volstaat het bestaande instrumentarium voor recht en zorg om adequaat te reageren bij (seksueel) misbruik in de BDSM-wereld? En wat kunnen we in Nederland leren van de wijze waarop in de ons omringende landen (Belgiƫ, Duitsland en Verenigd Koninkrijk) hiermee wordt omgegaan?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord
Afkortingen verklaard
Begrippen verklaard

 1. Inleiding
 2. Methoden van onderzoek
 3. BDSM-scene(s)
 4. Visies op misbruik bij BDSM
 5. Misbruikervaringen bij BDSM
 6. Zorgkaders voor BDSM-beoefenaars
 7. Strafrechtelijke kaders bij BDSM
 8. Opsporingen en vervolging bij BDSM
 9. Conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijdragen Belgiƫ, Duitsland & Verenigd Koninkrijk
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P.
Organisatie(s):
Ateno Bureau voor criminaliteitsanalyse, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-94-91534-07-2
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkennend onderzoek misbruik van jonge en kwetsbare personen in de BDSM- wereld
Projectnummer:
2418
Operationele status:
Afgerond