'Als ik bezig ben, denk ik niet zo veel'

'Als ik bezig ben, denk ik niet zo veel'

Evaluatie van de pilot Activeren bewoners van gezinslocaties

Samenvatting

In deze rapportage staat de pilot Activeren bewoners gezinslocaties op de gezins-locaties Burgum, Den Helder en Gilze centraal. De pilot liep van maart 2014 – maart 2015 en werd uitgevoerd door het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Hoofddoel van de pilot is het bevorderen van zelfstandige terugkeer van bewoners van gezins-locaties naar het land van herkomst. Daarnaast zou activering het welzijn van de bewoners op een positieve manier beïnvloeden, waardoor het beroep op medische voorzieningen zou moeten afnemen.
De centrale vraagstelling van dit cross-sectionele onderzoek luidde: Welke veronderstellingen liggen ten grondslag aan de pilot Activeren bewoners gezinslocaties, hoe is de pilot geïmplementeerd, hoe ervaren bewoners en uitvoerders de pilot-activiteiten en in hoeverre sluiten hun ervaringen aan bij de doelen die werden gesteld?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De gezinslocaties en de pilot: opzet en achtergronden
  3. Literatuur en activering
  4. Implementatie, organisatie, uitvoering van de pilotactiviteiten
  5. Ervaringen van bewoners
  6. Ervaringen van de medewerkers
  7. Conclusies

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boersema, E., Sportel, I.D.A., Smit, M., Leerkes, A.S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Invloed van activering op de gezondheid en terugkeerbereidheid van bewoners van terugkeerlocaties; in het bijzonder gezinnen met minderjarige kinderen
Projectnummer:
2493
Operationele status:
Afgerond