De export van in Nederland geteelde cannabis

De export van in Nederland geteelde cannabis

Een schatting van de omvang en een bespreking van de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek

Samenvatting

Het huidige onderzoek brengt de mogelijkheden en beperkingen van het schatten van de export van in Nederland geteelde cannabis in kaart en beoogt, voor zover mogelijk, een nieuwe schatting van de export te maken. De Minister van Veiligheid en Justitie wil de vigerende schatting, die in 2012 door het Korps Landelijke Politie Diensten in het kader van de Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) Georganiseerde Hennepteelt is gedaan, hiermee laten valideren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van het onderzoek
  3. De CBA 2012 schatting van de export van in Nederland geteelde cannabis
  4. Uitbreiding van het rekenmodel
  5. Actualisatie en onderbouwing van de registraties en aannames van de exportschatting
  6. Het rekenmodel van de nieuwe schatting: modelleren van de productie, consumptie en export
  7. Berekening van de export van in Nederland geteelde cannabis en de gevoeligheidsanalyse
  8. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Giessen, M. van der, Moolenaar, D.E.G., Ooyen-Houben, M.M.J. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-19
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schatting van het percentage van de in Nederland geteelde cannabis dat bestemd is voor de export
Projectnummer:
2529
Operationele status:
Afgerond