Voorkomen van vechtscheidingen

Voorkomen van vechtscheidingen

Een literatuurstudie naar effectiviteit van verplichte mediation en scheidingseducatie

Samenvatting

In het huidige onderzoek wordt gekeken naar wat er vanuit de wetenschappelijke evaluatieliteratuur bekend is over de effec-tiviteit van verplichte mediation en verplichte scheidingseducatie in het voorkomen van vechtscheidingen. Mediation gericht op ouders die in een vechtscheiding ver-wikkeld zijn, zoals therapeutische mediation, is geen onderwerp van het huidige onderzoek.
Daarnaast wordt met het oog op de toepasbaarheid van mediation in Nederland een korte schets gegeven van de organisatiewijze van landen die naar voren zijn geko-men in de literatuurstudie. Aan de hand van wetteksten is verkend hoe mediation georganiseerd is in verschillende staten van de VS, te weten California, Colorado, Connecticut, Minnesota en Virginia.
Tot slot is nog gekeken naar de effectuering van omgangsregelingen in het buiten-land. Omdat dit deel van het onderzoek qua onderwerp afwijkt van de rest van het onderzoek en het slechts een kleinschalige verkenning betreft, is dit gedeelte opgenomen in bijlage 3.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoek naar mediation
  3. Onderzoek naar scheidingseducatie
  4. Wet en regelgeving in de VS
  5. Conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geurts, T., Sportel, I.D.A., Beenakkers, E.M.Th. (medew.), Arikan, F.N. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Memorandum 2015-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek naar de aanpak van vechtscheidingen
Projectnummer:
2560
Operationele status:
Afgerond