Verzekeringsplicht motorvoertuigen

Verzekeringsplicht motorvoertuigen

Evaluatie vermuldering WAM art 30 lid 2

Samenvatting

Om de aanpak van rijden met onverzekerde motorrijtuigen effectiever te maken is de afdoening van overtreding van art. 30 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) onder de Wet Mulder gebracht (Vermuldering). De onverzekerde kentekenhouder zal hierdoor meerdere malen per jaar met een Mulder-beschikking kunnen worden geconfronteerd. Dit zou een prikkel moeten vormen om alsnog een verzekering af te sluiten en zou zo moeten leiden tot een verdere daling van het aantal onverzekerde motorrijtuigen. In deze wetsevaluatie wordt onder meer het maatschappelijk effect van de overheveling onderzocht, evenals het effect op de ketenpartners. Heeft de overheveling haar doel (minder dan 100.000 onverzekerden) bereikt?

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrond van de vermuldering
  3. Praktijk van de vermuldering
  4. WAM in vergelijking met de Wahv algemeen
  5. Kenmerken van onverzekerden
  6. Segmentatiestudie van onverzekerden
  7. Toekomstverkenning
  8. Conclusie

Onderzoeksverantwoording

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Goedvolk, M., Jongebreur, W., Reitsma, J.
Organisatie(s):
WODC, Significant
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant
Telefoon:
0342 405240
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
www.significant.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie naar de onderbrenging van art 30, 2e lid WAM onder de WAHV
Projectnummer:
2585
Operationele status:
Afgerond