Verkenning prioriteiten e-Justice

Verkenning prioriteiten e-Justice

Samenvatting

De algemene vraagstelling van het onderzoek luidt:

  1. Wat zijn de mogelijke gevolgen (maatschappelijk, juridisch, economisch enz.) van de digitalisering van het grensoverschrijdend rechtsverkeer binnen de Europese Unie voor Nederlandse burgers, bedrijven, juridische professionals zoals is voorzien in het meerjarenactieplan European e‐Justice 2014‐2018 en wat zijn hierbij de knelpunten en kansen?
  2. Welke actiepunten, die nog niet zijn genoemd in het meerjarenactieplan European e-Justice 2014‐2018, zouden prioriteit moeten krijgen in een mogelijk nieuwe versie van dit meerjarenprogramma, omdat zij in sterke mate zouden kunnen bijdragen aan de verbetering van het grensoverschrijdend rechtsverkeer?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

Lijst van afkortingen

  1. Introductie
  2. Literatuuronderzoek Europese e-Justitie
  3. Empirisch onderzoek
  4. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vey Mestdagh, C.N.J. de, Konings, K., Smeltekop, H.W.J., Kamphorst, A., Zujlen, T. van, Noordhoek, J.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Centrum voor Recht & ICT, Stichting Recht & ICT, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Centrum voor Recht & ICT
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Centrum voor Recht & ICT
Website:
http://www.rug.nl/staff/departments/17930

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Grensoverschrijdend rechtsverkeer in relatie tot e-Justice
Projectnummer:
2591
Operationele status:
Afgerond