Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland

Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is een actueel beeld te krijgen van de aard en mate van problematiek van gedetineerden op verschillende leefgebieden. In 2003 is er in het kader van het landelijke programma Terugdringen Recidive onderzoek verricht naar de aard en omvang (prevalentie) van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Nederland (B.O. Vogelvang e.a., Prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Nederland, 2003). Het onderzoek dient ten eerste de resultaten uit 2003 met betrekking tot de criminogene factoren te actualiseren. Ten tweede zal het onderzoek worden uitgebreid met inzichten met betrekking tot neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden. Het zal daarom ook een globale screening bevatten van enkele neurobiologische kenmerken. Dit betekent dat naast aandacht voor problematiek op terreinen als huisvesting, opleiding, inkomen en arbeid, middelengebruik, sociale relaties e.d. ook aandacht uit zal gaan naar neurobiologische en -psychologische maten op het gebied van zelfregulatie, empathie en fysiologische stress-systeem. Ten derde zal er specifiek aandacht zijn voor de prevalentie van LVB (licht verstandelijke beperking) bij mannelijke gedetineerden.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary
Aanleiding voor dit onderzoek
Deel I: Psychosociale criminogene kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland, en een vergelijking tussen de situatie in 2003 en 2017
Deel II: Neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland en de prevalentie van een indicatie voor LVB in detentie
Deel III: Verbindende discussie en aanbevelingen

  1. Deel I: Introductie
  2. Deel I: Methode
  3. Deel I: Resultaten
  4. Deel I: Conclusies
  5. Deel II: Introductie
  6. Deel II: Methode
  7. Deel II: Resultaten
  8. Deel II: Conclusies
  9. Deel III: Discussie en aanbevelingen

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bak, R.R. den, Popma, A., Nauta-Jansen, L., Nieuwbeerta, P., Jansen, J.M.
Organisatie(s):
WODC, UL - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang criminogene factoren bij gedetineerden
Projectnummer:
2708
Operationele status:
Afgerond