Middelengebruik en geweld

Middelengebruik en geweld

Ontwikkeling en validatie van een testbatterij

Samenvatting

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed (Brief Eerste Kamer, 2015-2016). Het doel hiervan is om, door de aanpak van alcohol- en druggerelateerd geweld te verbeteren en het geweld terug te dringen, de veiligheid in openbare gelegenheden en huiselijke kring te vergroten.
De opdracht en het hoofddoel van het huidige onderzoek was het valideren van een testbatterij, die geschikt is om onderzoek te doen naar grenswaarden voor alcohol bij alcohol gerelateerde agressie.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Resultaten
  4. Discussie en conclusie

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dongen, J. van, Sergiou, C., Franken, I.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Department of Psychology, Education and Child Studies, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Department of Psychology, Education and Child Studies
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Department of Psychology, Education and Child Studies
 
Postbus 1738
 
3000 DR Rotterdam
Telefoon:
010-408 2141
E-mailadres:
voorlichting@essb.eur.nl
Website:
https://www.eur.nl/essb/onderzoek/lab-society

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Middelengebruik en geweld Í deel 2; deel 2
Projectnummer:
2711
Operationele status:
Afgerond