De 'zelfmetende' justitiabele

De 'zelfmetende' justitiabele

Een verkennend onderzoek naar technologische zelfmeetmethoden binnen justitiële context

Samenvatting

Quantified Self (QS) is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel informatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren en/of zichzelf bij te sturen. In de Verenigde Staten is er al veel activiteit op dit gebied: de overheid aldaar heeft bijvoorbeeld onlangs financiële middelen beschikbaar gesteld om QS-data te proberen te linken aan ‘officiële’ data (in dit geval op het terrein van gezondheid). In Nederland wordt momenteel een beperkt aantal kleine pilotprojecten uitgevoerd, zoals in de Oostvaarderkliniek met de behandeling van tbs-patiënten en bij de jeugdreclassering door middel van e-begeleiding.
Dit onderzoek betreft een verkenning van toepassingsmogelijkheden van QS voor de justitiële context. QS kan mogelijk bijdragen aan onder andere het vergroten van het probleeminzicht van justitiabelen, het voorspellen van (negatief) gedrag, het verbeteren van behandeling en bejegening en het ontwikkelen van alternatieve behandelingen.
Zie ook: Filmpje

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Zelfmeting in de gezondheidszorg
  4. De 'zelfmetende' justitiabele
  5. Aandachtspunten
  6. Slothoofdstuk

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cornet, L.J.M., Mandersloot, M.N.A., Pool, R.L.D., Kogel, C.H. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-17

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quantified self - Toepassingsmogelijkheden in justitiele context
Projectnummer:
2716A
Operationele status:
Afgerond