Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland

Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland

Rapport I voor de Commissie Hoes

Samenvatting

Wat is het aanbod en de beschikbaarheid van forensisch medisch onderzoek (FMO) en medische arrestantenzorg (MAZ) ten behoeve van de politie in Nederland? Dat is de hoofdvraag van dit onderzoek. Dit rapport is opgesteld om de Commissie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg te ondersteunen. Deze zal een advies uitbrengen hoe beide deelterreinen ingericht dienen te worden, zodat de politie kan beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening op dit gebied. Naast FMO en MAZ wordt ook de lijkschouw in dit onderzoek betrokken.

De eerste hoofdvraag van het onderzoek was: Welke organisaties bieden forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland aan, welke diensten worden verricht en hoeveel werkzaamheden worden vanuit deze organisaties verricht?

De tweede hoofdvraag van het onderzoek was: Wat is de aard en de omvang van de dienstverlening op het terrein van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Lijst van begrippen en afkortingen

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Forensisch-medische diensten in Nederland: de organisaties en het systeem
  4. Forensisch-medische diensten in Nederland: het vakgebied en de uitvoering

  5. Samenvatting en discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Batenburg, R., Hansen, J.
Organisatie(s):
NIVEL, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
NIVEL
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
Telefoon:
030 2729700
Fax:
030 2729729
E-mailadres:
nivel@nivel.nl
Website:
www.nivel.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang van forensisch medisch onderzoek en de medische arrestantenzorg in Nederland
Projectnummer:
2785
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie