Indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen

Indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen

Een verkennend onderzoek in de gemeente Tilburg

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was te bepalen of er indicatoren konden worden gevonden waarmee het voor bestuurders inzichtelijk wordt in welk stadium een bedrijventerrein verkeert in de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. Aan de hand van welke indicatoren kan inzichtelijk worden gemaakt waar een bedrijventerrein zich op de ‘glijdende schaal’ van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning bevindt?

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Theoretisch kader
  3. Conceptueel model en dataverzameling
  4. Slotbeschouwing en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek

Literatuurlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bolsius, Y., Höcük, S., Prüfer, P., Kolthoff, E.
Organisatie(s):
Tilburg University - CentERdata, Avans hogeschool, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Tilburg University - CentERdata
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
CentERdata, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013-4668325
E-mailadres:
centerdata@uvt.nl
Website:
www.centerdata.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De ontwikkeling van (voorspellende) criminogene indicatoren voor wijken, bedrijvengebieden en bedrijfstakken
Projectnummer:
2836
Operationele status:
Afgerond