Familie van uitreizigers

Familie van uitreizigers

Onderzoek naar de rol van familieleden bij processen van uitreizen naar en terugkeren uit buitenlandse jihadistische strijdgroepen

Samenvatting

In het rapport wordt ingegaan op de volgende vraag: wat is de rol en betekenis van familieleden bij processen van voorbereiding, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? Daarnaast hebben we in dit rapport gereflecteerd op de interventie-mogelijkheden van familieleden om de risico’s die samenhangen met processen van uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied te mitigeren en op de wijze waarop de overheid familieleden hierbij kan ondersteunen.

Voor dit onderzoek zijn verschillende informatiebronnen geraadpleegd. Ten eerste is een brede literatuurstudie verricht naar de mogelijke rollen van families bij deviant gedrag, radicalisering en gewelddadig extremisme. Ten tweede is gekeken naar bestaande inzichten en beleidsdocumentatie over hedendaagse (inter-)nationale beleidsinitiatieven op het gebied van de-radicalisering, disengagement en re-integratie en de rol van familieleden hierbinnen. Ten slotte vormt een reeks aan interviews met zowel familieleden van (vermeende) uitreizigers naar Syrië en Irak, een klein aantal terugkeerders en relevante professionals de belangrijkste basis voor het empirische deel van deze studie.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Dankwoord

  1. Inleiding
  2. Familie als bevorderende of beschermende factor voor uitreizen
  3. De rol van families binnen beleidsinitiatieven en programma's in Europa
  4. In gesprek met families en professionals
  5. Families voor de uitreis
  6. Families tijdens de uitreis
  7. Families na de uitreis
  8. Conclusie en reflectie

Bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weggemans, D., Zwan, M. van der, Liem, M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs
 
Postbus 9500
 
2300 RA Leiden
Telefoon:
071 527 27 27
Fax:
071 527 31 18
Website:
https://www.universiteitleiden.nl/governance-and-global-affairs

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Familie van uitreizigers naar Syrië en Irak
Projectnummer:
2866
Operationele status:
Afgerond