Specialisaties in Landelijke Specialistische Voorzieningen

Specialisaties in Landelijke Specialistische Voorzieningen

Een literatuuronderzoek

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek komt voort uit het rapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ), dat in november 2015 is aangeboden aan de Tweede Kamer (Van Alphen, Drost & Jongebreur, 2015). Hierin staat de jongere met zijn ondersteuningsbehoefte qua zorg en beveiliging centraal. De verkenning legt de focus op continuering van zorg, betrokkenheid van het eigen netwerk en lokale samenwerking tussen DJI, lokale zorgpartners en gemeenten. Eén van de bouwstenen uit VIV JJ betreft een Landelijke Specialistische Voorziening (LSV), waarin jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en beveiliging krijgen. De vraag is echter welke specialisaties nodig zijn binnen de LSV en hoe deze specialisaties geclusterd zouden kunnen worden.

Inhoudsopgave

  1. Aanleiding en vraagstelling
  2. Opzet en methode
  3. Welke specialisaties zijn er nodig binnen de Landelijke Specialistische Voorzieningen
  4. Hoe zouden deze specialisaties geclusterd kunnen worden?
  5. Samenvatting en conclusie
  6. Referenties
  7. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Franken, A., Berg, G. van den, Kerkhof, L., Assink, M.
Organisatie(s):
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) , Universiteit van Amsterdam - Afdeling Forensische Orthopedagogiek, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
 
Catherijnesingel 47
 
3501 DE Utrecht
Telefoon:
030-2306344
E-mailadres:
info@nji.nl
Website:
www.nji.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wetenschappelijke onderbouwing specialisaties in Landelijk Specialistische Voorziening
Projectnummer:
2895
Operationele status:
Afgerond