Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte

Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte

Samenvatting

Dit rapport bevat een verkennend onderzoek naar de relatie tussen geweld binnen families en buiten in de (semi)publieke sfeer. Het is gebaseerd op een literatuuronderzoek naar de relatie tussen geweld binnen en buiten met een focus op daderschap en op gesprekken met experts en een expertmeeting. De centrale vraagstelling van dit onderzoek naar de relatie tussen geweld binnen families en buiten in de publieke sfeer luidde:
In hoeverre is er een relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en gewelds(-criminaliteit) in de publieke ruimte en wat is bekend over een eventuele causaliteit? In hoeverre kan deze kennis een bijdrage leveren aan de toekomstige inzet en interventies binnen de justitie en veiligheidsketens?
Dit is een verkennend onderzoek, een eerste stap om na te gaan of er structureel meer aandacht nodig is voor de relatie tussen geweld binnen en buiten. Een complex en groot vraagstuk, dat zeker om langdurige inspanningen en continue aandacht vraagt.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methodologische verantwoording
  3. Literatuuronderzoek
  4. Onderzoeks- en praktijkperspectieven op (de aanpak van) geweld binnen en buiten
  5. Conclusies en aanbevelingen

Gebruikte literatuur
Gebruikte afkortingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijkstra, S., L√ľnnemann, M., Boer, A., L√ľnnemann, K., Moors, H.
Organisatie(s):
Bureau Dijkstra, Verwey Jonker instituut, EMMA, experts in media en maatschappij, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Bureau Dijkstra
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Dijkstra
 
Bouwstraat 45e
 
3572 SP Utrecht
Telefoon:
030 229 2863
E-mailadres:
fran.dijkstra@worldonline.nl
Website:
https://www.sietske-dijkstra.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het verband tussen het plegen van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring en (gewelds)criminaliteit gepleegd in het publieke domein; literatuurverkenning
Projectnummer:
2931
Operationele status:
Afgerond