De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI- of bekeringsmotief

De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI- of bekeringsmotief

Een inventarisatie van (on)mogelijkheden tot verbetering

Samenvatting

Het beoordelen van een asielaanvraag waarin LHBTI (Lesbiennes, homo's, bi's en transgenders)-gerichtheid of een bekering als motief is aangevoerd is een complexe aangelegenheid, waarbij de beslissing in grote mate berust op de beoordeling van de geloofwaardigheid van de seksuele of religieuze identiteit.
Het onderhavige rapport gaat in op de totstandkoming van de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielzaken met een LHBTI- of bekeringsmotief en de bijbehorende knelpunten. Daarnaast wordt er gekeken naar aanknopingspunten voor verbetering van de geloofwaardigheidsbeoordeling, en voorbeelden van pilots en projecten in andere landen of domeinen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Totstandkoming van de geloofwaardigheidsbeoordeling: context en knelpunten
  3. Inventarisatie van (on)mogelijkheden voor verdere verbetering
  4. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schans, J.M.D., Lierop, L.E.H.P. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Memorandum 2019-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek geloofwaardigheid verzoeken bekeerlingen en LHBT-ers
Projectnummer:
2968
Operationele status:
Afgerond