Illegalenschatting 2017

Illegalenschatting 2017

Samenvatting

De illegalenschattingen zijn nodig voor beleidsevaluatie en het politieke draagvlak voor het in gang gezette beleid. Onderzocht wordt hoeveel personen er naar schatting in Nederland verblijven zonder rechtmatig verblijf. Is er sprake van een dalende of stijgende trend? Wellicht kan worden nagegaan door welke nationaliteiten of groepen vreemdelingen een eventuele daling of stijging wordt veroorzaakt.
In dit voorliggende illegalenschatting wordt triangulatie toegepast met als doel de geldigheid van de aloude schatting volgens het afgeknotte Poisson regressiemodel te valideren aan de hand de van de resultaten van alternatieve methoden voor de illegalenschatting, op basis van andere, onderling onafhankelijke, informatiebronnen en methoden. Het doel van de triangulatie is de onzekerheid van de schatting te verminderen.
Om na te gaan of bij de illegalenschatting triangulatie mogelijk is en, indien ja, welke methoden en data daarbij kunnen worden ingezet, is er een vooronderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Breuer & Intraval (Vooronderzoek bronnen en vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf, projectnr. 2917). De nu uit te voeren illegalenschatting wordt opgezet volgens het advies van Breuer & Intraval.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Illegalenschatting 2017
Organisatie(s):
WODC, UU - Faculteit Sociale Wetenschappen / ERCORMER
Projectnummer:
2969
Operationele status:
Lopend