Procesevaluatie Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013

Procesevaluatie Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013

Eindrapport

Samenvatting

De reikwijdte van de Wet Bibob is na een evaluatie in 2007 (M.C. de Voogd, F. Doornbos, en L.C.L. Huntjens, Evaluatie Wet Bibob; eenmeting, Berenschot, 2007) uitgebreid via een wetswijziging. Deze beoogde tevens de informatiepositie van de bestuursorganen te verbeteren en de rechtspositie van betrokkenen te versterken, naast enkele wetstechnische verbeteringen. Ook is de rol van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) in de Bibob-procedure geformaliseerd. Per 1 juli 2013 trad de gewijzigde Wet Bibob in werking.
Deze evaluatie gaat over de uitbreiding van de bevoegdheden zoals die in de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob van 2013 is vastgelegd. De belangrijkste nieuwe elementen hierin zijn:

 • de uitbreiding van het werkingsgebied van de wet met de nieuwe terreinen;
 • de aanpassingen met als doel de informatiepositie van de bestuursorganen te verbeteren;
 • de verbetering van de rechtspositie van de betrokkenen;
 • de wijzigingen met betrekking tot de advisering door het Landelijk Bureau Bibob (LBB);
 • de gewijzigde rol van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s).

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Aanpassingen in de Uitbreidingswet (2013)
 3. Implementatie van de Uitbreidingswet (2013)
 4. Toepassing van de Uitbreidingswet (2013)
 5. Randvoorwaarden, knelpunten en neveneffecten
 6. Conlusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuin, M., Verbeek, E., Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
Projectnummer:
3059
Operationele status:
Afgerond