Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: cijfers en praktijkervaringen

Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: cijfers en praktijkervaringen

Samenvatting

Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoek naar discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten. In dit deelonderzoek wordt nagegaan in hoeverre de beleidsintensiveringen in de strafrechtelijke aanpak van discriminatie sinds 2015 bijgedragen hebben aan het intensiever betrekken van een discriminatie-aspect bij de strafeis en straftoemeting en de inzichtelijkheid daarvan; en wat leren de cijfers en de praktijkervaringen? Daarbij dient ook de vraag te worden betrokken of nog verdere beleidsintensiveringen nodig zijn.
Het andere deelonderzoek betreft een rechtsvergelijking (projectnr. 3064A).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid bij strafbare feiten: cijfers en praktijkervaringen
Organisatie(s):
WODC, Ateno
Projectnummer:
3064B
Operationele status:
Lopend