Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

Samenvatting

In dit onderzoek hanteren we het volgende uitgangspunt met betrekking tot het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden: het ideaal van een landelijk dekkend stelsel is gerealiseerd als elke partij in Nederland wordt ‘bereikt’ en toegang heeft tot de cybersecurity-informatie waar hij behoefte aan heeft. Partijen worden door het stelsel ‘bereikt’ indien ze weten waar ze terecht kunnen in geval van vragen over of problemen met cybersecurity.

Het onderliggend onderzoek beoogt inzichten op te leveren voor het zojuist gestelde probleem, en heeft de volgende overkoepelende onderzoeksvraag: Welke doelgroepen met betrekking tot de niet-vitale partijen worden nu nog niet bereikt, op welke wijze - en via welke vakdepartementen - zou dat wel lukken en wat moet daar concreet voor gebeuren?

In dit onderzoek is ook gekeken naar het cybersecuritystelsel in Engeland, Frankrijk en Duitsland.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Betekenis van cybersecurity, en de kaders en doelen van het Nederlands cybersecuritystelsel
  3. Het Nederlands stelsel en de (on)mogelijkheden bij informatie-uitwisseling
  4. Maatregelen, informatiebehoeften en het bereik van het Nederlandse stelsel
  5. Oplossingsrichtingen voor het bereiken van alle partijen
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brennenraedts, R., Bekkers, R., Kats, J., Hanswijk, M., Bakhyshov, R., Sahebali, W., Jansen, R.
Organisatie(s):
Dialogic Innovatie en Interactie, Eindhoven University of Technology, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Dialogic Innovatie en Interactie
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dialogic innovatie & interactie
Telefoon:
030 2150580
Fax:
030 2150595
E-mailadres:
info@dialogic.nl
Website:
www.dialogic.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Cybersecurity informatie-uitwisseling
Projectnummer:
3097
Operationele status:
Afgerond