Aansprakelijkheid van toezichthouders

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico's voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht en enige aanbevelingen voor toekomstig beleid

Samenvatting

In de afgelopen decennia zijn er steeds meer toezichthouders gekomen (NMA, OPTA etc.). Zij houden vaak in het algemeen belang toezicht op activiteiten waar grote financiële belangen in het spel zijn. Het is daarom niet denkbeeldig dat deze toezichthouders voor grote bedragen aansprakelijk worden gesteld indien zij bijvoorbeeld een bepaalde activiteit verbieden. Denk bijvoorbeeld aan een overname of fusie. Verder wordt de overheid bij rampen naast de directe veroorzaker(s) steeds vaker mede aansprakelijk gesteld voor de schade (Enschede, Bovenkarspel). De reden daarvoor is dat de overheid, anders dan de directe veroorzaker, voldoende verhaal biedt. De aansprakelijkheid van de overheid wordt dan veelal gebaseerd op onvoldoende toezicht en handhaving. Het onderzoek inventariseert de voor- en nadelen van diverse vormen van aansprakelijkheid van toezichthouders en onderzoekt of er redenen zijn de aansprakelijkheid van toezichthouders en overheid bij onvoldoende toezicht en handhaving in het algemeen te beperken of te limiteren.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Deel I: Algemeen rapport

 1. Inleiding
 2. Beleidskader
 3. Toezichthouders
 4. Praktijkonderzoek
 5. Internationaal kader
 6. Juridisch kader Nederland
 7. Functies van aansprakelijkheid
 8. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen
Deel II: Achtergrondstudies

 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - M.J. Alink
 • European Community Law - M. Horspool
 • Belgium - M. Tison
 • Germany - G. Brüggemeier
 • England and Wales - D. Fairgrieve
 • France - M.-A. Frison-Roche
 • Italy - R. Caranta and F. Rossi
 • Tevens addendum van pagina's 24 en 67 (zie vak Bijlagen)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dam, C.C. van
Organisatie(s):
WODC, British Institute of International and Comparative Law
Plaats uitgave:
London
Uitgever:
British Institute of International and Comparative Law
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.318-A; Ra 13.318-B

Bestelinformatie

Adres:
British Institute of International and Comparative Law
Contactpersoon:
Prof. dr. Cees van Dam
E-mailadres:
c.vandam@biicl.org

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aansprakelijkheid van toezichthouders met publieke taken
Onderzoeker(s):
Dam, C. van
Projectnummer:
1189
Operationele status:
Afgerond